دیدار رییس مؤسسه تحقیقات خاك و آب از مهندس دماوندی در زنجان

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب، دکتر کامبیز بازرگان رییس موسسه و دکتر کامران افتخاری رییس بخش تحقیقات، تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک در بازدید از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان به همراه مدیران این مرکز با آقای مهندس عباسعلی دماوندی از همکاران بازنشسته مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان که مدتی دچار کسالت شده بودند و با عنایت خداوند متعال بهبودی خود را بازیافته اند دیدار داشتند.

آقای مهندس دماوندی از کارشناسان مجرب موسسه در زمینه مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی در کشور هستند که در طی بیش از سی سال خدمت در موسسه و استان منشاء خدمات مفید بوده اند. که هم اکنون نیز در حال ارائه خدمات مهندسی در شرکت مهندسین مشاور سولاریاغان می باشند.

از خدمات علمی برجسته ایشان می توان به تهیه نقشه های خاکشناسی اراضی کشور در سطح بیش از یک میلیون هکتار و همچنین تهیه و انتشار مقالات علمی و پژوهشی بسیار در زمینه علم پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی تناسب اراضی اشاره کرد. این آثار در آرشیو موسسه تحقیقات خاک و آب و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان توسط محققان، کارشناسان و دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد.

 


۱۳۹۸/۰۷/۱۵، ۱۲:۴۰:۰۸       2232

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی