تاریخچه

مدیریت آب همواره یکی دغدغه های اصلی زندگی بشر بوده است. لذا با توجه به گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت، نیاز روز افزون به مواد غذایی و کاهش منابع آبی در اثر کاهش نزولات جوی و خشکسالی های دو دهه اخیر کشور و برداشت بی رویه و خارج از قواعد آب های زیر زمینی، لزوم مدیریت منابع آب امری ضروری است.

با توجه به این موضوع که مدیریت تقسیم و توزیع آب در بخش کشاورزی کشور یکی از مهم ترین رسالت های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، در سال 1385 نیروهای مختصص و مجرب در رشته های مهندسی آبیاری و زهکشی، عمران، عمران آب و نقشه برداری به منظور کمک در جهت رفع نیازهای مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با تاسیس شرکت مهندسین مشاور سولار یاغان سعی در پیاده سازی اهداف مدیریت منابع آب و مصرف آب در بخش کشاورزی داشته است.

لذا با استفاده از نیروهای بومی و مجرب توانسته تاکنون در بخش مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های مختلف آبی، اعم از سیستم های مختلف آبیاری تحت فشار، اراضی پایاب، خطوط انتقال آب، شبکه آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و غیره در این منطقه از کشور کماکان به خدمت رسانی ادامه دهد.

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی