کارفرمایان قبلی

 

سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

http://www.agrizanjan.ir/

jahad zanjan.jpg

شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

http://www.znrw.ir/

ab mantage.jpg

سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

http://kurdistan.agri-jahad.ir/

jahad kordestan.jpg

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

http://zanjan.frw.org.ir/

http://www.soollarco.ir/lib/upload/images/abkhizdari.jpg

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)

http://www.land-bank.ir/

http://www.soollarco.ir/lib/upload/images/land-bank.jpg

مجتمع معدنی سرب و روی و باریت مهدی آباد

http://mehdiabadmine.com/

http://www.soollarco.ir/lib/upload/images/Mine.jpg

مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره

http://khoramdareh.com/

http://www.soollarco.ir/lib/upload/images/kesht_o_sanant_khoramdare.jpg

سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

http://www.imo.org.ir/

شرکت شهرک های کشاورزی

http://apcp.ir/

 

 

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی