بازدید معاونت محترم آب و خاک وزارت جهادکشاورزی از روند پیشرفت پروژه تکمیل ايستگاه پمپاژ و خط انتقال و احداث شبکه پاوه رود

مهندس اکبری معاون محترم آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با حضور در محل پروژه تکمیل ایستگاه پمپاژ، خط انتقال و شبکه آبیاری قطره ای اراضی پایاب ایستگاه پمپاژ روستای پاوه رود شهرستان طارم، از میزان پیشرفت و توسعه کشاورزی در این منطقه از استان زنجان بازدید به عمل آورد.

این پروژه در وسعت 401/5 هکتار توسط شرکت مهندسین مشاور سولاریاغان طراحی گردید. هدف از اجرای پروژه مذکور شامل تجهیز و نوسازی حدود 401/5 هکتار از اراضی ملی در راستای طرح توسعه کشت زیتون در اراضی شیب دار در سطح استان زنجان می باشد. هدف از احداث ایستگاه پمپاژ روستای پاوه رود تأمین آب مورد نیاز شبکه آبیاری قطره ای براي توسعه باغات زيتون در سطح شهرستان طارم روستاي پاوه رود مي باشد، که بــا حداکثر بهره وری، آب از رودخانه قزل اوزن تا ابتدای استخر ذخیره اول و دوم و سپس به شبکه آبیاری قطره ای انتقال داده می شود.

کارفرمای این پروژه شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی(بانک زمین) بوده که با پیمانکاری شركت سنا سازه آذربایجان در حال اجراست.

ایستگاه پمپاژ روستای پاوه رود واقع در شهرستان طارم و در فاصله 35  کیلومـتری شمال غربی شهر آببر و در طول جغرافیایی 20-42-48 شرقي و  عرض جغرافیایی 50-04-37 شمالي واقع گردیده است؛ که وسعت اراضی محدوده طرح 410 هکتار مي باشد.

تصاویر بازدید


۱۳۹۶/۰۶/۱۱، ۱۲:۱۷:۱۱       2311

Facebook    Google    LinkedIn    Twitter
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی