شرکت مهندسین مشاور سولار یاغان


شهرک های کشاورزی و گلخانه

 

لیست پروژه های شهرک های کشاورزی 

 

ردیف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

کارفرما

محل اجرا

1

مطالعات بهنگام سازی، تهیه و طراحی نقشه ها و برآورد ریزمتره مجتمع گلخانه ای وحدت ابهر

(شماره قرارداد 94/02/4679– تاریخ 94/08/18)

شرکت شهرک های کشاورزی

شهرستان ابهر

 

 

 
آدرس: زنجان- شهرک آزادگان-خ اردیبهشت-قطعه 4506
تلفن: 33414102-024 فکس: 33414784-024
کلیه حقوق وب سایت برای شرکت مهندسین مشاور سولار یاغان محفوظ می باشد
خرید سی سی کم خرید سی سی کمبالا