شرکت مهندسین مشاور سولار یاغان


آبخیزداری و منابع طبیعی

 

لیست قرارداد های منابع طبیعی و آبخیزداری

 

ردیف

موضوع قرار دادهاي انجام شده

کارفرما

محل اجرا

1

مطالعات جامع منابع طبیعی و آبخیزداری در حوضه آبخیز خوشنام

(شماره قرارداد 72/2567/93 – تاریخ 16/02/93)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

شهرستان ابهر

2

انجام خدمات مدیریت طرح مطالعات جامع آبخیزداری در حوضه آبخیز دوتپه خدابنده و بازنگری مطالعات آبخیزداری حوضه آبخیز ذاکر واقع در شهرستان زنجان

(شماره قرارداد 11/72/498/95 – تاریخ 01/09/95)

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان

شهرستان خدابنده و
شهرستان زنجان

 

 آدرس: زنجان- شهرک آزادگان-خ اردیبهشت-قطعه 4506
تلفن: 33414102-024 فکس: 33414784-024
کلیه حقوق وب سایت برای شرکت مهندسین مشاور سولار یاغان محفوظ می باشد
خرید سی سی کم خرید سی سی کمبالا